021-64348600-131  |  F 021-64346488
E  szhou@eclipsemagnetics.com

Automag Skid

双击上述图片即可查看完整大小

缩小
放大
  • Automag Skid
  • Automag Skid

Automag Skid

Automag Skid是一套独立的磁过滤和流体介质回收系统。清洁过程全自动,液流损失达到最小,全天高容量单台或多台机加工机床过滤的理想选择。

• 双流技术TM – 发挥最大过滤能力
• 无需人工介入
• 适用于刺激性化学环境
• 兼容PLC
• 超高速自动清洁
• 压力或流量不减小
• 投资回报快
• 应用于流体介质回收系统中
• 流量最高可达1,800 升/分钟

下载产品目录